מחירון ומנויים

שימו לב! בשבתות וחגים כניסה חד פעמית היא לסבב של שעה וחצי במתחם.

* הכניסה מותנת בנעלי ספורט וחתימה על הצהרת בריאות ספורטיבית

כניסות וכרטיסיות

כניסה להורה מלווה

ילד מתחת לגיל 9 מחוייב בהורה 

20 ₪

כרטיסיה ( 10 כניסות ) - שבת

580 ₪

מחירים מיוחדים לחיילים וסטודנטים - באקדמיה לנינג'ה

חוגים ומנויים

חוג פעם בשבוע – נינג'ה/פרקור

חוג פעמיים בשבוע – נינג'ה/פרקור

מנוי פתוח 13+

חוג טיפוס + פעמיים נינג'ה /פרקור

חוג קליסטניקס פעמיים בשבוע

קיר טיפוס חוג פעם בשבוע 6-11

קיר טיפוס חוג פעמיים בשבוע 6-11

קיר טיפוס חוג פעם בשבוע 12-15

קיר טיפוס חוג פעמיים בשבוע 12-15 (אימון של שעה וחצי)